Franchising-liiketoiminnan edut

Franchising-liiketoiminnassa osapuolten roolit voidaan jakaa kolmeen osaan; franchise-antaja, franchising-ottaja sekä asiakas. Osapuolten edut voidaan määritellä seuraavasti.

Franchising-antaja

 • Keskittäminen, hallittavuus ja monistettavuus
 • Liiketoiminta kotimaassa ja ulkomailla
 • Yhteinen liiketunnus, ilme ja varustelu
 • Laatujärjestelmä lävitse koko ketjun; paketointi, systematisointi ja standardointi
 • Odotusten luominen franchising-ottajalle ja asiakkaille
 • Ketjun toimintapolitiikka ja johtaminen
 • Sijoitettu pääoma voidaan optimoida
 • Sopimus takaa keskitetyn voiman ja kontrollin
 • Mahdollisuus nopeaan kasvuun
 • Nopea uusien tuotteiden markkinoille saattaminen
 • Oikea-aikainen informaation kulku
 • Franchising kiinnostaa yrittäjiksi ryhtyviä

Franchising-ottaja

 • Selkeä toimintamalli ja kilpailuedut
 • Turvallisempi tapa siirtyä yrittäjäksi
 • Selkeä verkosto-/ketjukonsepti
 • Franchising-antajan tuki sekä taloudelliset ja henkiset resurssit
 • Apuna erityisasiantuntemus ja verkoston kokemus
 • Taloudellinen hyöty
 • Koulutus ja kattavat manuaalit
 • Testattu ja suojattu konsepti
 • Franchising-ottaja tietää mihin sitoutuu

Asiakas

Franchising-liiketoimintamalli takaa asiakkaalle selkeän informaation, palvelun, yrityskuvan ja yrityksen sekä t uotetyytyväisyyden.

Sitoutuminen ja valta verkostossa

Verkostossa ollaan mukana karkeasti jakaen hyödyn, velvollisuuden tai tunteen pohjalta. Osapuolten valta ja oikeudet verkostossa perustuvat asemaan, arvoihin tai markkinoihin. Verkostossa tekninen järjestelmä on aina alisteinen toiminnalliselle asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Verkoston liiketoiminnan kehittämisprosessi

Verkoston liiketoiminnan kehittämisprosessi
» lataa kaavio PDF-muodossa